Tuyển Dụng Nhân Viên Tuyển Sinh

Tư vấn về các chương trình đào tạo của trung tâm theo từng mục tiêu, giai đoạn dựa vào nguồn database được cung cấp và nguồn database tự tìm kiếm, tạo nguồn trên các kênh khác nhau; nhận data học viên từ bộ phận IT hàng ngày.
Tham gia tạo nguồn khách hàng tiềm năng thông qua các hoạt động Marketing của Trung tâm
Thiết lập các kênh phân phối (CTV tuyển sinh) cho các chương trình đào tạo
Thống kê, tổng hợp, phân tích,đánh giá được các yêu cầu, phối hợp cùng Marketing để triển khai các hoạt động Marketing hiệu quả
Telesale khách hàng, hỗ trợ giải đáp các thắc mắc về các khóa học, lộ trình học…
Trực chat trả lời fanpage, website khách hàng
Hỗ trợ, xử lí tình huống phát sinh hay khiếu nại của học viên (nếu có).
Tư vấn cho học viên về sản phẩm khóa học, chương trình học, chốt đơn hàng và chăm sóc học viên trong quá trình học, chăm sóc học viên qua hệ thống CRM, Iphone…

© 2018 COPYRIGHT BTS MEDIA VN ,JSC